. من در ناحیه ژنیتال و / یا کل بدنم التهاب و خارش دارم

“شما در دوران یائسگی و یا پس از آن هستید و محصولی برای استفاده ی روزانه ی خود نیاز دارید . تغییرات هورمونی در این دوران احتمال بروز التهاب و خارش را بیشتر می کند . این التهاب و خارش می تواند تحت تاثیر عواملی مانند تغییرات هورمونی ، شوینده های نا مناسب و لباس تنگ هم ایجاد شود . ما توصیه می کنیم ، شما شوینده ای با ترکیبات التیام بخش و نرم کننده انتخاب کنید . برای خارش و سوزش ناحیه اطراف وولو استفاده از کرم التیام بخش را توصیه می کنیم .

 

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.