من در ناحیه ژنیتال و / یا کل بدنم التهاب و خارش دارم .

شما چون دچار التهاب و خارش در دستگاه ژنیتال و/یا کل بدن شده اید بهتر است از یک محصول التیام بخش استفاده کنید . ناحیه ژنیتال تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نوسان هورمونی ، شوینده های نا مناسب و لباس های تنگ می تواند ملتهب شود . برای التیام بخشیدن به التهاب و خارش ، استفاده از شوینده با ترکیبات اصلی التیام بخش ضروری است . همچنین ، برای التهابی که در ناحیه ولو ایجاد شده است استفاده از کرم اپزانت را پیشنهاد می کنیم  .

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.