. من دچار خشکی در ناحیه ژنیتال و / یا کل بدنم شده ام

من دچار خشکی در ناحیه ژنیتال و / یا کل بدنم شده ام .
شما چون دچار التهاب و خارش در دستگاه ژنیتال و/یا کل بدن خود شده اید بهتر
است از یک محصول التیام بخش استفاده کنید . خشکی وولو و واژن تحت تاثیر
عوامل مختلفی مانند استرس ، نحوه ی زندگی
) سیگار یا … ( ، برخی از داروها و قرص های ضد بارداری می باشد . اگر از
خشکی ژنیتال و / یا کل بدن خود ناراحت هستید ، خود را با یک شوینده ی
التیام بخش رطوبت رسان حداکثر دو بار در روز بشویید . برای از بین بردن حس
ناخوشایند ناشی از خشکی بهتر است از کرم التیام بخش استفاده کنید .

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.