بهترین میزان PH چقدر است؟

ممکن است بپرسید بهترین PH برای محصولات مراقبت فردی چیست؟ محصولی با PH اسیدی، قلیایی یا خنثی استفاده کنید؟ مرتبا از ما در این مورد سوال می‌شود. در اینجا متخصصین ما به سوال شما پاسخ می‌دهند.

PH چیست؟

PH اسیدی و قلیایی و خنثی به چه معنی است؟

 • PH (پتانسیل هیدروژن) بیانگر میزان اسیدی و یا قلیایی بودن یک ماده است.
 • مقدار PH از ۱ تا ۱۴ می‌باشد.
 • اسیدی: ۷>PH
 • خنثی: ۷=PH
 • قلیایی: ۷<PH

echellepH_Eng

 • PHفیزیولوژیک، سطح نرمال PH برای هر ناحیه در بدن است. محصولی که PHفیزیولوژیک دارد نشان می‌دهد که PH این محصول نزدیک به مقدار PH آن منطقه از بدن است .

PH مناسب برای پاک کننده‌های بهداشتی ناحیه ژنیتال چیست؟

ناحیه ژنیتال از دو قسمت مجزا و متفاوت تشکیل شده است. بخش داخلی و بخش خارجی.

– بخش داخلی ناحیه ژنیتال: واژن

PH پاک کننده‌های بهداشتی روی این ناحیه تاثیری ندارد چون:

 • واژن خودش به صورت مرتب اسیدی می‌شود
 • این محصولات جهت استعمال خارجی است و این ترکیبات در کمترین تماس با محیط واژن است

بخش خارجی ناحیه ژنیتال: ولو و پرینه

PH میانگین این ناحیه بین ۴/۸ تا ۸ می‌باشد که بستگی به غشای مخاطی یا پوست دارد. مانند تمام بدن، این ناحیه نیز به خودی خود PH خود را به صورت فیزیولوژیک متعادل می‌کند.

برای تشخیص بهترین PH برای یک محصول مراقبتی ناحیه ژنیتال ، ۲ موقعیت باید مورد توجه قرار گیرد:

  • در بیشتر مواقع میانگین PH فیزیولوژیک این ناحیه کمی اسیدی‌تر از سایر نواحی بدن است. محصولات با PHبین ۴/۵ تا ۹ برای استفاده در این ناحیه مناسب است. همچنین شستشو با محصولات پاک کننده دیگر نواحی بدن که PH آنها در این محدوده نیست می‌تواند برای پوست و مخاط ناملایم باشد.
  • در بیماری‌های قارچی که بیشترین شکایت زنان را در نواحی خارجی ژنیتال تشکیل می‌دهد، PH خنثی یا قلیایی ملایم (بین ۷ تا ۹) توصیه می‌شود. این PH کمک می‌کند از رشد قارچ‌ها که در محیط اسیدی سریع‌تر تکثیر می‌شوند جلوگیری شود.

محصولات پاک کننده‌ی سفورل ۸=PH دارند. این محصولات مناسب برای مصرف روزانه هستند و کمک به درمان قارچ می‌کنند. ۲ تحقیق که توسط Inserm انجام شده است نشان می‌دهد که استفاده‌ی طولانی از شوینده ملایم سفورل آسیبی به سطح PH در ناحیه ژنیتال نمی‌رساند و فلور طبیعی این ناحیه را حفظ می‌کند.

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.