Wettelijke bepalingen

Onderneming, instelling: Saforelle

Maatschappelijke zetel: Laboratoires IPRAD SANTÉ

Siret/Siren: 382 698 322 00049

Adres: Laboratoires IPRAD SANTÉ – 178 Quai Jemmapes – 75010 PARIJS

E-mail: contact@saforelle.com

Onderwerp van de site: Presentatie van de producten Saforelle

Wettelijke verantwoordelijke: Aurélie DEFRANCE

Correspondent Cnil: Zoé BISQUAY

Redactieverantwoordelijke, webmaster: Zoé BISQUAY

Concept, editie, artistieke directie: Unami

Database: Unami

Webhosting: Frontier online

Online plaatsen van de site: Januari 2014

De site bevat:

  • Informatieve inhoud
  •  Catalogus, database
  • Online verzamelen van persoonsgegevens

Wet op de informatica en vrijheden:

De site maakt het onderwerp uit van een verklaring bij de Nationale Commissie voor Informatica en vrijheden (Commission Nationale Informatique et Liberté). U bezit het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 34 van de wet “Informatica en Vrijheden”). Om dit recht toe te passen, richt u zich tot contact@saforelle.com

Eigendom:

Dit model van wettelijke vermelding werd opgesteld door Unami. Het gebruik ervan is onderworpen aan de toestemming van Unami in overeenstemming met de Franse wet betreffende intellectuele eigendom. Elke kopie moet de toelating krijgen, de eigendom vermelden en een link vertonen met de site www.unami.fr

 

Fotocredits

Getty / Fotolia  / Corbis  / Istockphoto / Shutterstock

 

Informatie gegeven door de Laboratoires IPRAD

 

De toegankelijke informatie vormt in geen geval een medisch advies. Bijgevolg stelt het raadplegen van de rubrieken “Gezondheidsadviezen” u niet vrij van het verkrijgen van persoonlijk advies van een arts (huisarts, kinderarts, …), de enige die bevoegd is om u een geschikt advies te geven voor uw specifieke situatie.

Om dezelfde redenen mag u de informatie die op de site beschikbaar is niet gebruiken om een diagnose te stellen of een behandeling te bepalen zonder voorafgaand advies van een gezondheidsprofessional.

Bijgevolg erkent u dat de Laboratoires IPRAD niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de informatie en de diensten die op de site worden aangeboden en aanvaardt u dat u op uw eigen verantwoordelijkheid, onder eigen controle en leiding deze informatie en diensten gebruikt.

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.