دختر من التهاب ناحیه ژنیتال دارد

دختر شما خارش و التهاب در ناحیه ژنیتالش دارد و نیاز به یک شوینده ی مناسب دارد . از آنجائیکه سد دفاعی طبیعی در دختران تا بلوغ تکامل نیافته است ، ناحیه وولو در این افراد به مواد محرک بسیار حساس است . این ناحیه حساس بدن به مراقبت ویژه نیاز وولو . التهابات ( خارش و سوزش ) جزئی می تواند بر اثر بهداشت نامناسب فردی ایجاد شود . برای جلوگیری از این گونه التهابات به دخترتان آموزش دهید که چگونه خود را با شوینده های ملایم که التیام بخش و رطوبت رسان هستند بشویید .

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.