. من در ناحیه ژنیتال و / یا کل بدنم التهاب و خارش دارم

شما چون دچار التهاب و خارش در دستگاه ژنیتال و/یا کل بدن شده اید
بهتر است از یک محصول التیام بخش استفاده کنید . ناحیه ژنیتال تحت
تاثیر عوامل مختلفی مانند نوسان هورمونی ، شوینده های نا مناسب و
لباس های تنگ می تواند ملتهب شود . برای التیام بخشیدن به التهاب
و خارش ، استفاده از شوینده با ترکیبات اصلی التیام بخش ضروری
است . همچنین ، برای التهابی که در ناحیه وولو ایجاد شده است
استفاده از کرم اپزانت را پیشنهاد می کنیم .

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.