در داروخانه های فرانسه

توصیه شده توسط متخصصین زنان

IMS june 16

بورداک : ترکیب التیام بخش برگرفته از طبیعت

تست های دارای تاثیر متقابل

نکات بهداشتی

چگونه یک محصول مراقبت فردی انتخاب کنیم؟

ناحیه ژنیتال بسیار حساس می‌باشد هنگامی که محصول مراقبت بهداشتی انتخاب می‌کنید مطمئن شوید که: پاک کننده‌ی فاقد صابون غنی

> بیشتر بخوانید

نکات بهداشتی

به دختر خود کمک کنید که به طور صحیح خود را بشوید:

در دختران تا بلوغ دفاع طبیعی بدن کامل نشده است. ناحیه ژنیتال آنها مشخصاً به شوینده‌های نامناسب حساس است. این

> بیشتر بخوانید

نکات بهداشتی

Washing your baby

Washing your baby properly can help prevent skin irritation, redness and dryness.

> بیشتر بخوانید

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies.